on·der·ne·mer·schap (het; o)

Het actief verkennen en benutten van kansen voor waardevolle verbetering.

 

Wat is ondernemend gedrag?

Ondernemend gedrag komt voort uit een ondernemende houding. Nieuwsgierig zijn, vragen stellen, kansen zien en nieuwe dingen bedenken. Als je vervolgens daadwerkelijk in actie komt, de verantwoordelijkheid pakt, een nieuw initiatief opstart of een verbetering aanbrengt, dan noemen we dat ondernemend gedrag.

Ondernemerschap op 3 niveau's

Een organisatie heeft baat bij ondernemend gedrag binnen haar teams: zo worden innovaties bedacht én uitgevoerd, klanten niet alleen geholpen, maar écht verrast of helpen collega’s elkaar om deadlines te halen. Het is nooit een doel op zich - het is een vereiste voor innovaties, verbeteringen en een gestroomlijnde werkomgeving.

Hoe ondernemend een team functioneert, wordt op 3 niveau's beïnvloed:

Organisatie

De organisatiecontext waar een team binnen functioneert, is van grote invloed op het tot uiting komen van de ondernemende potentie van een team. Is de collectieve ambitie duidelijk? En is er genoeg regelruimte om als team daadwerkelijk te ondernemen binnen de kaders van de organisatie?

Team

Het ene team is het andere niet en dat geldt zeker op het gebied van ondernemerschap. De teamdynamiek, de capaciteit om  elkaars talenten op het juiste moment in te zetten en het nastreven van een gezamenlijk doel zijn bepalend als je met je team wilt ondernemen binnen je organisatie.

Individu

Mensen hebben verschillende ondernemende talenten - je ondernemende potentie. De potentie die je dagelijks benut, is afhankelijk van de wil om er alles uit te halen en de context waarin je werkt. Daarnaast moet je beschikken over de juiste skills: denk bijvoorbeeld aan plannen, beïnvloeden en presenteren.

Onze focus: teams

Onze programma's richten zich op het stimuleren van ondernemend gedrag in de teamcontext. We besteden uiteraard ook aandacht aan de organisatie waarin het team werkt en de individuen binnen het team, maar een team wordt pas écht ondernemend als het gezamenlijk in beweging komt. Als ze nieuwe ervaringen opdoen, geïnspireerd raken en samen aan de slag gaan. Met andere woorden: samen leren en ervaren hoe je een ondernemende prestatie neerzet.